Istoricul

Asociatia Obstesca pentru sustinerea invatamintului „GAUDEAMUS” a fost constituita la 26 februarie 1999 si inregistrata la Ministerul Justitiei (nr. de inregistrare 1049, din 05 iulie 1999 )

      Anul 1999, an trecut prin vîltoarea vieţii sociale, instabilitate economică în ţară, căutări, reforme, experienţe reuşite şi nu prea. Acele zile grele, cînd salariul era aşteptat cîte o jumătate de an şi nici nu se mai făceau aluzii despre careva defalcări din buget pentru susţinerea bazei didactico materiale în sistemul învăţămîntului public. Aceste condiţii impun eforturi considerabile din partea celora ce-şi sacrifică viaţa învăţămîntului.
      Părinţii, elevii, colectivul profesoral, toţi sunt conştienţi că este imposibil de a face studii serioase atunci cînd în liceu nu este nici cel puţin hîrtie şi cretă îndeajuns. Decalajul considerabil dintre necesitatea reală a învăţămîntului şi ceia ce putea fi considerat propunere ai-a pus pe gînduri şi i-a unit pe toţi. Rămînea de întreprins ceva. CE ANUME?
      Soluţia a fost propusă de doamna Ţîşchic Feodosia – părinte, jurist.
     După nenumărate dezbateri şi propuneri pro şi contra, s-a ajuns la o concluzie. Era imperios necesară constituirea unei organizaţii proprii pentru a fixa şi realiza interesele comune. Legislaţia permite o astfel de autoorganizare pentru soluţionarea problemelor socialmente importante, aşa numitul „sector al treilea”.
     Asociaţia Obştescă pentru susţinerea învăţămîntului „GAUDEAMUS” a fost constituită la 26 februarie 1999 şi înregistrată la Ministerul Justiţiei (nr. de înregistrare 1049, din 05 iulie 1999 ), în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996.
     Forma organiziţional juridică a Asociaţiei – asociaţie obştească.
    Membrii ai asociaţiei pot fi persoane fizice de la vîrsta de 14 ani şi juridice, inclusiv şi persoane din străinătate, care susţin activitatea Asociaţiei.
Asociaţia a trecut procedura de certificare, adică de verificare şi atestare a utilităţii publice şi neprofitabilităţii activităţii. Scopul certificării este susţinerea de către stat a asociaţiilor obşteşti în desfăşurarea activităţii acestora, în baza analizei documentelor de constituire şi activităţii asociaţiei.
     Asociaţia obştească pentru susţinerea învăţămîntului „GAUDEAMUS” este o organizaţie neguvernamentală, necomercială, neafiliată politic, non profit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statut.
Asociaţia este o asociaţie republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republica şi peste hotare.
     Primul Preşedinte al Asociaţiei „GAUDEAMUS” a fost doamna Tatiana Terziman.
      În perioada anilor 1999-2001 Preşedinte al Asociaţiei „GAUDEAMUS” a fost domnul Iurie Derenji.
      Din luna decembrie anul 2001 pînă în 2017 Preşedinte al Asociaţiei „GAUDEAMUS” a fost domnul Ghenadie Ţaulean.
Din anul 1999 pînă în prezent în diferite perioade în componenţa Consiliului Administrativ şi Comisiei de revizie şi control au activat:
      Tiscic F.,Moraru I.,Terescenco G., Merean L., Cobali D., Spinu V., Diaconita E., Grozavu P., Lizanciuc S., Cotruta N., Poleacov A., Saichin A., Topciu C., Railean P., Ursu V., Nacu L., Tiutiunic I., Sis G., Rusu V., Zidu I., Suvorcova T., Ciuprina T., Taulean G., Nicorici A., Teterea, Domcovici N., Condratiev G., Stici R., Glavan V., Gorbaniova M., Oceacovscaia L., Stavila L., Gangea M., Vasilieva N., Surugiu T., Rihter R., Horova S., Gonciarova V., Gutium S., Comova T., Craievscaia L., Colac M., Coroliova, Comarova, Jucova O., Gorbaniova M., Litviniuc L., Neagu N., Rusnac S., Soimaru S., Condrea S., Salapco A., Bargan M., Sirbu V., Birsan G., Goncear L., Saracuta M., Tira A., Ceh A., Arsenii V., Grosu V., Anisimova O., Sarev G., Zgardan T., Burbulea V., Mardari V., Ciorba A., Grabovenco I., Cretu R., Jomiru V., Ciobanu S., Podoleanu V., Vasiliev G., Gulica A., Arbuleac N., Capatina V., Garaz V., Gruzin T., Milicenco A., Cernomoret L., Costandachi M., Patrasca J., Mesina V., Panaitescu R., Gladii L, Vacarciuc T., Ret G., Mascautan R., Postovan C., Cotogoi-Muscinschi L., Bors G., Romanciuc M., Fustei L., Iarincovschi A., Jura I.,Girbu A., Leahu L., Cornea Z., Bocancea D., Gutu S., Prodan E., Caravai T., Postovanu C., Godoroja N., Chiperi N., Godiac E., Bodrug G., Banciu D., Sinita E., Postolache V., Stoian O., Ceban A., Jardan A., Savin T., Stăvilă C., Prodan L., Volimbovschi O., Turcan C., Guzun I., Tîrnovschii V.
    Membru al Asociaţiei poate deveni orice cetăţean, care a atins vîrsta de 14 ani, inclusiv şi persoane din străinătate, care împărtăşesc şi susţin tendinţele de dezvoltare ale învăţămîntului, activitatea creatoare şi ştiinţifico-metodică, cît şi activitatea în direcţia formării personalităţii elevolor.
      Conceptul de dezvoltare durabila se refera nemijlocit la crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a tinerei generaţii, orientate spre formarea personalităţii tinerilor. El se fundamenteaza pe considerentul că această dezvoltare trebuie sa vină în întîmpinarea necesităţilor prezente fara ă pune în pericol necesităţile generatiilor viitoare.
      Luînd în consideraţie importanţa schimbărilor majore care se produc astăzi în sistemul educaţional şi în toate celelalte domenii ale vieţii din Republica Moldova, este necesară implicarea părinţilor în susţinerea şi promovarea învăţămîntului de calitate, bazat pe principii educaţoinale democratice.
      Suntem conştienţi de faptul că instituţiile de învăţămînt preuniversitare au nevoie de sprijinul societăţii pentru a corespunde cerinţelor Reformei educaţionale, precum şi cerinţelor timpului şi a societăţii contemporane. Este actuală şi necesară implicarea părinţilor în procesul de elaborare a curriculum-ului, de completare a bazei tehnico-materiale pentru buna desfăşurare a activităţilor educaţionale, de asigurare a securităţii vieţii şi sănărăţii copiilor si transparentei in luarea deciziilor.
      Pe parcursul anilor de activitate Asociaţia obştească pentru susţinerea învăţămîntului „GAUDEAMUS” a acordat şi continuă să acorde finanţări proiectelor de studii care utilizează în strategia sa programe progresiste de optimizare a formării şi educaţiei multilaterale a personalităţii copilului şi sporire a gradului de participare în viaţa socială, precum şi formarea deprinderilor de autoadministrare, educarea responsabilităţii pentru destinul Patriei sale, formează concepţii democratice în comunitatea copiilor, utilizează programe speciale pentru formarea caracterului fiecărui copil şi propagarea unui mod sănătos de viaţă.
      Ţinem să menţionăm o regulă stabilă „de aur”, pe care am dedus-o cu toţii după o bună perioadă de activitate: Este important ca această implicare să fie corectă, legală şi constructivă.