Contacte

Asociaţia obştească pentru susţinerea învățământului GAUDEAMUS

Cod/fiscal 1009620001041

str. P.Zadnipru,14/4
mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2044
tel: 022 425-445 fax: 022 425-445

E-mail:

IBAN MD94MO2224ASV12641847100 MDL
IBAN MD23MO2224ASV11955537100 RUB
IBAN MD65MO2224ASV23297877100 USD
BC „Mobiasbancă-OTP Group” SA b/bank MOBBMD22

Şedinţele Consiliului Administrativ şi Comisiei de control şi revizie
se desfăşoară în prima miercuri a lunii, la orele 18.30
în incinta Asociaţiei