Obiective

Obiectivele AO „GAUDEAMUS”

Asociatia Obstesca pentru sustinerea invatamintului „GAUDEAMUS” a fost constituita la 26 februarie 1999 si inregistrata la Ministerul Justitiei (nr. de inregistrare 1049, din 05 iulie 1999 ), in conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la asociatiile obstesti nr. 837 din 17.05.1996.
Forma organizitional juridica a Asociatiei – asociatie obsteasca.
Obiectivele AO „GAUDEAMUS”:

 1. crearea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea procesului instructiv – educativ, orientat spre formarea personalitatii tinerilor in baza culturii poporului moldovenesc si a valorilor general umane, sanatosi din punct de vedere fizic, psihologic si moral, in stare sa se adapteze usor in conditiile social-econimice ale vietei;
 2. sustinerea si contribuirea la dezvoltarea invatamintului; valorificarea patrimoniului national si universal.

Sarcinile AO „GAUDEAMUS”:

 1. discutarea si aplanarea problemelor aparute in procesul invatamintului;
 2. organizarea activitatilor culturale de masa, actiuni orientate spre perfectionarea intelectuala, premierea elevilor dotati si celor care s-au afirmat la diferite obiecte, in activitatea creatoare, la competitiile sportive, in activitatea extrascolara, acordarea ajutoarelor materiale elevilor din familii insuficient asigurate material;
 3. acordarea ajutorului la organizarea odihnei liceenilor;
 4. sustinerea activitatilor, serbarilor traditionale ele elevilor si prifesorilor, a formatiilor culturale, a cercurilor si studiourilor de creatie artistica, a participarii elevilor la diferite concursuri si festivaluri din Moldova si de peste hotarele ei;
 5. stimularea profesorilor cu atitudine creativa fata de procesul instructiv-educativ si sustinerea proiectelor educationale.

Asociatia este in drept sa creeze, sau sa lichideze organizatii, intreprinderi si institutii subordonate asociatiei, aproba regulamentele acestora si sustine activitatea lor cu dreptul de a le acorda ajutor material si financiar, pentru a realiza obiectivele si sarcinile sale.
Activitatea asociatiei se desfasoara prioritar conform unor proiecte si programe:

 1. organizeaza sau colaboreaza la organizarea unor recitaluri, spectacole, festivaluri, concursuri, saptamini liceale si alte manifestari de acest gen cu caracter national si international;
 2. elibereaza si editeaza in colaborare cu alte edituri studii, monografii, culegeri, albume de specialitate, buletine informative si alte publicatii necesare membrilor asociatiei;
 3. organizeaza sau colaboreaza la organizarea expozitiilor;
 4. organizeaza un oficiu de informare si documentare pentru asigurarea schimburilor de valori culturale si morale;
 5. facileaza legaturile membrilor sau cu alte institutii de invatamint.

Organizeaza activități economice compatibile cu legislația în vigoare, pentru realizarea scopurilor statutare, activitati legate de perfectionarea profesionala si de protectie:

 1. organizeaza diverse forme de perfectionare si studiu profesional;
 2. stimuleaza tinerele talente carora le acorda burse de studii si alte forme de sprijin material;
 3. organizeaza turismul pentru elevi si membrii Asociatiei;
 4. acorda membrilor sai ajutoare materiale in situatii deosebite (familie, boala, decesul membrilor familiei etc.).